Zgłoszenie uczestnictwa

 

Zgłoszenie uczestnictwa Zgłoszenie uczestnictwa


Warunki uczestnictwa

 1. Dokonując zgłoszenia uczestnicy konferencji potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.
 2. Konferencja trwa 2 dni. Pełny udział w konferencji obejmuje udział w panelach konferencyjnych, udział w zawodach, obiad, kolację podczas której zostaną ogłoszone wyniki Mistrzostw, noclegi z 22/23 lutego i z 23/24 lutego 2019, śniadanie i udział w dodatkowych atrakcjach sportowych przewidzianych w programie Konferencji.
 3. Udział za uczestnictwo 1 osoby w pełnym wymiarze wynosi: 1200zł +23%VAT (1476zł brutto). Istnieje możliwość wyboru opcji dodatkowej:
  a. Udział w konferencji i zawodach bez noclegu obejmuje udział w panelach konferencyjnych, udział w zawodach, obiad oraz kolację, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Mistrzostw. Koszt: 600zł +23% VAT (738zł brutto).
  b. Udział w zawodach – koszt 400zł +23% VAT (492zł brutto)
  c. Udział w konferencji – koszt 400zł +23% VAT (492zł brutto)
 4. Pobyt oraz inne usługi w hotelu poza w/w terminem i poza w/w wymienionymi uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 5. Organizator zapewnia pokoje 1 i 2 os. W przypadku zmiany pokoju na większy lub dostawki dla dzieci, należy zgłosić zmianę u Organizatora, dodatkowe opłaty za pokój będą realizowane indywidualnie w hotelu. Strona hotelu: www.hotel-activa.pl.
 6. Wcześniejszy przyjazd lub wydłużenie pobytu należy dokonać we własnym zakresie, indywidualnie kontaktując się z recepcją Hotelu Activa.
 7. Opłaty należy dokonać do dnia 14.02.2019 r. na konto Fundacji: PKO Bank Polski, O/Nowy Sącz, ul. Długosza 16, 33-300 Nowy Sącz nr konta: 55 1020 2892 0000 5702 0653 4012 z dopiskiem „udział w konferencji”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 04.02.2019 r.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Wszelkie pytania dotyczące Konferencji,
należy kierować do Biura Fundacji:
Jakub Zapała
e-mail: biuro@pomysloprzyszlosci.org
tel.: +4818 414 0 165
fax.: +4818 444 0 333
www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org

 

formularz zgłoszeniowy uczestnika* Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem NARCIARSKICH MISTRZOSTW POLSKICH PRACODAWCÓW PRYWATNYCH
Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji „Strategia gospodarcza Polski” oraz V Narciarskich Mistrzostw Polskich Przedsiębiorców i Dziennikarzy Biznesowych” na stoku Jaworzyny Krynickiej (dalej Wydarzenie) Zgoda udzielona zostaje dla FUNDACJI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375058, numer NIP 7343475835, numer REGON 121435187
Wyrażam dobrowolną zgodę aby mój wizerunek utrwalony podczas Wydarzenia wykorzystany był dla celów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych Fundacji, w tym w szczególności w materiałach marketingowych, promocyjnych i szkoleniowych Fundacji, zarówno w formach drukowanych, jak i w formie publikacji na stronach internetowych, na portalach społecznościowych w ramach prowadzonych profili. Wyrażam jednocześnie zgodę na to, aby mój wizerunek utrwalony podczas Wydarzenia został użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także do zestawiania z wizerunkami innych osób. Mój wizerunek może być uzupełniony komentarzami, modyfikowany lub dodawany do innych materiałów w zakresie udzielonej zgody. Fundacja oświadcza, że mój wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie i nie będzie naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. Zgoda udzielona zostaje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. I) Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Administratorem przekazanych danych osobowych jest FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375058, numer NIP 7343475835, numer REGON 121435187 Dane kontaktowe: Fundacja Pomyśl o Przyszłości ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz lub mailowo na adres biuro@pomysloprzyszlosci.org Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być firmy wykonujące sesje zdjęciowe, publikujące Państwa wizerunek itp. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie Państwa zgody. Państwa trzecie mogą nie posiadać odpowiedniego stopnia ochrony oraz nie mają odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody i/lub przez okres wskazany w przepisach. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgłoszenie uczestnictwa

Fundacja "Pomyśl o przyszłości"
ul. Węgierska 146 c
33-300 Nowy Sącz
tel. 48 18 4440165
email: biuro@pomysloprzyszlosci.org

Opłata startowa podana w warunkach uczestnictwa płatna na konto:
PKO Bank Polski, O/Nowy Sącz,
ul. Długosza 16, 33-300 Nowy Sącz nr konta: 55 1020 2892 0000 5702 0653 4012 z dopiskiem „udział
w konferencji”.