Zawody

 

Zawody Zawody


Informacje dla zawodników

 1. Zawodnikiem może zostać, uczestnik konferencji, który dokona formalności związanych ze zgłoszeniem (wypełnienie elektronicznego zgłoszenia oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo).
 2. Dokonujac zgłoszenia zawodnicy/uczestnicy konferencji potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów, zamieszczonym poniżej.
 3. Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego. Istnieje jednak możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem do dnia 14.02.2019.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego.
 5. Prosimy o zabranie ze sobą stoju odpowiedniego do warunków atmosferycznych prognozowanych na ten dzień.
 6. Dojazd na miejsce zawodów (stok Jaworzyny Krynickiej) we własnym zakresie. Dla osób zakwaterowanych w Hotelu Activa, istnieje możliwość zoganizowania transportu. Warunkiem jest zgłoszenie grupy przynajmniej 10 osobowej. Osoby zainteresowane zorganizowanym transportem prosimy o kontakt z Panem Jakubem Zapałą
  tel.: +4818 414 0 165

 

REGULAMIN SPORTOWY NARCIARSKICH MISTRZOSTW POLSKICH PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

 1. Zawody odbędą się 23 lutego 2019r. (sobota) na Jaworzynie Krynickiej trasa II a. Start pierwszego zawodnika około godziny 10.00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Zawodnikiem może zostać, uczestnik konferencji, który dokona formalności związanych ze zgłoszeniem (dokonanie opłaty za uczestnictwo).
 3. Warunkiem wpisania zgłaszającego się na listę startową jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokonanie opłaty.
 4. Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego. Istnieje jednak możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem do dnia 14.02.2019.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Prosimy o zabranie ze sobą stroju odpowiedniego do warunków atmosferycznych prognozowanych na ten dzień.
 7. Dojazd na miejsce zawodów (stok Jaworzyny Krynickiej) we własnym zakresie. Dla osób zakwaterowanych w Hotelu Activa, istnieje możliwość zorganizowania transportu. Warunkiem jest zgłoszenie grupy przynajmniej 10 osobowej. Osoby zainteresowane zorganizowanym transportem prosimy o kontakt z Panem Jakubem Zapałą tel.: +4818 414 0 165.
 8. Numery startowe zostaną rozlosowane i wręczone zawodnikom w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów znajdującym się przy mecie slalomu, w dolnej części trasy nr IIa, w godzinach 09.00 – 09.30.
 9. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym. Organizator przewiduje przeprowadzenie jednego przejazdu slalomu giganta.
 10. Zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na grupy: kobiety i mężczyźni.
 11. Kolejność startu zgodnie z numerami startowymi w grupach: najpierw kobiety, następnie mężczyźni.
 12. Klasyfikacja będzie dokonana według czasu przejazdu skorygowanego o przelicznik wiekowy (osobno dla grupy kobiet i mężczyzn).
 13. Trasa zostanie udostępniona zawodnikom w dniu zawodów w godzinach 09.00 - 9.30. Oglądanie może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzenie z dołu do góry, równolegle do trasy. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 14. Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe.
 15. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Hotelu „Activa” ok. godz. 21.00, w dniu 23.02.2019 r.
 16.  Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury zawodów w składzie Kierownik Zawodów, Sędzia Główny, Kierownik Startu i Kierownik Mety. Ewentualne protesty muszą spełniać wymogi formalne wynikające z przepisów narciarskiego regulaminu sportowego.
 17. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień przysługuje Jury Zawodów.
 18. Organizator nie zapewnia karnetów na wyciągi i kolej gondolową poza karnetami startowymi dla osób biorących udział w zawodach i w czasie zawodów.
   

Mapa dojazdu na stok Jaworzyny Krynickiej